1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Menyerahkan : a. Fotocopy Ijazah SMP/MTs                      : 2 lembar
                             b. Fotocopy SHUN                                    : 2 lembar
                             c. Fotocopy KTP Orangtua                        : 2 lembar
                             d. Fotocopy Kartu Keluarga                      : 2 lembar
                             e. Fotocopy Akte Kelahiran                       : 2 lembar
                             f. Fotocopy SKTM (jika ada)                      : 2 lembar
                             g. Pas Photo Ukuran 3 x 4 latar biru         : 2 lembar

https://linktr.ee/smam4bandung